SELAMAT KEPADA MEDIA PETERNAKAN

Selamat Media PEternakan

Institut Pertanian Bogor mengucapkan selamat atas prestasi terindeksnya Media Peternakan pada pangkalan data Scopus (http://www.scopus.com). Terindeksnya Media Peternakan oleh Scopus berperan kuat untuk meningkatkan reputasi dan internasionalisasi IPB. Semoga pencapaian ini dapat memacu jurnal lain untuk meningkatkan kualitas menuju reputasi internasional.